Home / Organizace pro které hrajeme

Organizace pro které hrajeme

V letošním ročníku se budou hrát Beach Help Cup a Antuka Help Cup na podporu více než šestnácti poskytovatelů sociálních služeb v Praze a okolí.

Níže uvádíme přehled těch organizací, které se letos zaregistrovaly a uchází se o podporu týmů. V organizacích se už teď těší jak budou fandit týmům, které si je vyberou k reprezentaci.

V Beach Help Cupu může mít každá organizace až dva reprezentující týmy. V Antuka Help Cup bude každá organizace fandit pouze jednomu týmu.

Kromě základních informací o tom co organizace dělají, jsou u každé z nich uvedeny také názvy týmů, které si je vybraly a budou je reprezentovat v turnajích.

Pokud tam název týmu není, tak je možné organizaci reprezentovat. Pokud je místo názvu uvedeno „rezervace“, tak čekáme až se přihlásí tým, který si organizace našla sama (rezervace jsou možné pouze do 11. července 2021).

(01) Česká unie neslyšících, z.ú.

www.cun.cz
Terénně celá Praha, Ambulatně na adrese Dlouhá 37, Praha 1
Organizace poskytuje sociální služby osobám se sluchovým postižením.
Tým č. 1 pro BHC: Hrompotom
Tým č. 2 pro BHC: Štěpán a Ivča
Tým pro AHC: Valmez

(02) EDA cz, z. ú.

www.eda.cz
Filipova 2013/1, 148 00 Praha 4
Raná péče EDA je odborná terénní služba pro rodiny dětí do 7 let, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku předčasného narození, komplikovaného porodu, závažnější zdravotní diagnózy a smyslového nebo fyzického postižení.
Tým č. 1 pro BHC: Eda a my všichni
Tým č. 2 pro BHC: Eda a my dva
Tým pro AHC: Zubaté žáby

(03) ONŽ – Poradna pro ženy a dívky v tísni, z. s.

www.poradnaprozeny.eu
Voršilská 5, Praha 1
Podporujeme ženy a jejich rodiny, které se dostaly do tíživé životní situace.
Tým č. 1 pro BHC: Péťa jede
Tým č. 2 pro BHC: Písek mezi půlkama
Tým pro AHC: 

(04) Denní stacionář AKORD

www.dsakord.cz
Záhřebská 36, 120 00 Praha 2
Organizujeme denní program pro dospělé lidi s postižením (lidé na vozíku, s autismem, s mentálním postižením atd.), při kterém může být každý sám sebou, může se radovat z toho, co ho baví a rozvíjet se v tom, co je pro něj důležité.
Tým č. 1 pro BHC: Martin a Lenka
Tým č. 2 pro BHC: Žvenda
Tým pro AHC: Komická vložka

(05) Ústav sociálních služeb v Praze 4, přísp. org.

www.uss4.cz
Podolská 208/31 – ředitelství
Posláním ÚSS4 je podpora aktivního a důstojného života seniorů a zdravotně znevýhodněných občanů prostřednictvím poskytování pobytových, ambulantních, terénních sociálních služeb a poradenství, a to na základě životního příběhu každého jedince.
Tým č. 1 pro BHC: Stařec a moře
Tým č. 2 pro BHC: Akční potenciál
Tým pro AHC: 

(06) FOSA o.p.s.

www.fosaops.org
Filipova 2013/3 14800 Praha4 Chodov
Posláním společnosti Fosa je poskytovat lidem se znevýhodněním takovou míru podpory, aby mohli žít běžným způsobem života v běžném prostředí. Máme tři skvělé týmy Podporu zaměstnání, Podporu samostatnosti a Osobní asistenci. Naše práce dává smysl.
Tým č. 1 pro BHC: Fosáčci
Tým č. 2 pro BHC: DMA
Tým pro AHC: 

(07) Domov pro seniory Chodov

www.seniordomov.cz
Donovalská 2222/31, Praha 4
Moderní Domov pro seniory s více než 30 letou tradicí.
Tým č. 1 pro BHC: Jedničky 🙂
Tým č. 2 pro BHC: Katka a Filip
Tým pro AHC:

(08) Klub vozíčkářů Petýrkova, o.p.s.

www.kvp.cz
Petýrkova 1953/24, 148 00 Praha 11
Od roku 1992 pomáháme dospělým lidem s tělesným postižením. Sídlíme v komplexu bezbariérových bytů v Petýrkově ulici na Praze 11, kde poskytujeme osobní asistenci. Sounáležitost s tímto místem je veliká a odráží se v poslání, činnosti i našem názvu.
Tým č. 1 pro BHC: Šmelcík
Tým č. 2 pro BHC: Petr a Sylva
Tým pro AHC: Já chci taky

(09) Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s.

www.snncr.cz
Karlínské náměstí 59/12, Praha 8
SNN v ČR, z. s. podporuje naplňování práv osob se sluchovým postižením na území České republiky. Poskytujeme poradenské a preventivní služby. Podporujeme zajištění informační a komunikační bezbariérovosti.
Organizace bohužel odstoupila z letošního ročníku.
Je nám to líto, ale respektujeme rozhodnutí zástupců organizace.
Těšíme se na jejich účast v příštím roce. 

(10) POHODA – společnost pro normální život lidí s postižením, z.ú.

www.pohoda-help.cz
Roškotova 1737/6, Praha 4 – Braník, 140 00
POHODA pomáhá lidem s postižením svobodně žít, pracovat, vzdělávat se, potkávat se s přáteli, být v kontaktu s rodinou, rozvíjet se, bydlet samostatně nebo s partnerem. Jde o to, aby byli součástí společnosti a měli stejné příležitosti jako ostatní.
Tým č. 1 pro BHC: Zase pozdě
Tým č. 2 pro BHC: Sunshine
Tým pro AHC: Neumíme to!

(11) Modrý klíč o. p. s.

www.modry-klic.cz
Smolkova 567/2, 14200 Praha 12
Modrý klíč o. p. s. je nezisková nestátní organizace poskytující dětem i dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením sociální služby denního a týdenního stacionáře a odlehčovací služby.
Tým č. 1 pro BHC: Hraboši
Tým č. 2 pro BHC: Last minute
Tým pro AHC: Bajda Beach

(12) Domov Sue Ryder, z.ú.

www.sue-ryder.cz
Michelská 1/7, Praha 4, 140 00
Pomáháme seniorům a jejich blízkým, ve chvílích, kdy stáří začíná přinášet starosti. Jdeme s klienty celou cestou, radíme v otázkách stáří, pomáháme seniorům v domácnosti, provázíme je v závěru života.
Tým č. 1 pro BHC: Sovy
Tým č. 2 pro BHC: PanKoza
Tým pro AHC:

(13) PROSAZ, z.ú.

www.prosaz.cz
Kodymova 2526/2, 158 00 Praha 13
Krásných 30 let (letos slavíme) poskytujeme osobní asistenci, pečovatelskou službu, domácí zdravotní péči a tři chráněné dílny. Nabízíme i ubytování v rekreačním středisku Líchovy, které je primárně určené pro pobyt osob se zdravotním znevýhodněním.
Tým č. 1 pro BHC: BS
Tým č. 2 pro BHC: Jihočeši
Tým pro AHC: 

(14) Hornomlýnská, o.p.s. – Centrum Filipovka

www.hornomlynska.cz
Filipova 2013/1, Chodov, 148 00 Praha 4
Poskytujeme sociální služby pro děti s postižením (osobní asistence, odlehčovací služba) a pomáháme jejich rodinám. Provozujeme také komunitní, integrační a volnočasové centrum Filipovka. Pořádáme jarní a letní příměstské tábory.
Tým č. 1 pro BHC: M&M
Tým č. 2 pro BHC: #jfnbc
Tým pro AHC: Bude prdel

(15) Společnost DUHA, z.ú.

www.spolecnostduha.cz
Fügnerovo náměstí 1866/5, 120 00 Praha 2
Společnost DUHA poskytuje 3 sociální služby, při jejichž využívání může dospělý člověk s mentálním znevýhodněním dostávat takovou podporu, aby mohl vést život, který se co nejvíce podobá životu ostatních dospělých lidí.
Tým č. 1 pro BHC: Optický úkaz
Tým č. 2 pro BHC: Páťa a Mára
Tým pro AHC: Květinky

(16) Bílý kruh bezpečí, z.s.

www.bkb.cz
U Trojice 2, 150 00 Praha 5
Bílý kruh bezpečí poskytuje odbornou, bezplatnou a diskrétní pomoc obětem trestných činů a domácího násilí.
Tým č. 1 pro BHC: Bílý kruh
Tým č. 2 pro BHC: Bety a David
Tým pro AHC: Amazonky

(17) YMCA Praha – NZDM kluby Dixie, Decima a Ymkárium 

www.praha.ymca.cz
Konstantinova 1479/1, Praha 11, 149 00; U seřadiště 1578/1, Praha 10, 100 00; Ortenovo náměstí 1275/34, Praha 7, 170 00
Nízkoprahová sekce YMCA Praha poskytuje služby dětem a mladým lidem od 6 do 26 let. Podporujeme zdravé a bezpečné způsoby trávení volného času. Pomáháme a radíme, když si nevědí rady. Usilujeme o zvyšování soběstačnosti a začleňování do společnosti.
Tým č. 1 pro BHC: Plyšáci
Tým č. 2 pro BHC: Hrož
Tým pro AHC: 
Top