Home / Organizace pro které hrajeme

Organizace pro které hrajeme

V letošním ročníků budeme prostřednictvím turnajů Beach Help Cup a Antuka Help Cup podporovat řadu organizací, které poskytují sociální služby v Praze a okolí.

Každý tým, který se přihlašuje do turnaje (BHC nebo AHC) si musí vybrat některou z níže uvedených organizací a tu na turnaji reprezentovat.

V přehledu jsou uvedeny základní informace o organizacích a také názvy týmů, které si je vybraly a budou je reprezentovat.
V Beach Help Cupu mohou každou organizaci reprezentovat dva týmy, v Antuka Help Cupu pouze jeden tým.
VOLNÉ POLÍČKA U TÝMŮ ZNAMENAJÍ, ŽE JE ORGANIZACE DOSTUPNÁ K REPREZENTACI A ČEKÁ, KTERÝ TÝM SI JI VYBERE.

(1) Letní dům, z.ú.

www.letnidum.cz
Vyšehradská 423/27, 128 00 Praha 2 – Nové Město
Poskytujeme podporu ohroženým rodinám, pěstounským rodinám a dětem, které vyrůstají v ústavní péči. Letní dům pracuje dlouhodobě a cíleně, tvořivě rozvíjí osobnost a podporuje vztahové vazby v prostředí, kde děti a mladí lidé vyrůstají a žijí.
Tým č.1 BHC: EvaStan
Tým č.2 BHC: Jen tak 🙂
Tým pro AHC: Koblížci

(2) Hornomlýnská, o.p.s.

www.hornomlynska.cz
Filipova 2013, Praha 11 a Kodymova 2525, Praha 13
Poskytujeme pobytové, ambulantní a terénní sociální služby pro děti se zdravotním postižením a jejich rodiny. Provozujeme Komunitní, integrační a volnočasové centrum Filipovka. Úsměvy dětí jsou pro nás největší odměnou.
Tým č.1 BHC: Minitým
Tým č.2 BHC: Duo naboso
Tým pro AHC: Lojzičky

(3) Akord, Organizační jednotka – DENNÍ STACIONÁŘ

www.dsakord.cz
Záhřebská 36, 120 00 Praha 2
Smyslem našeho stacionáře je vytvářet pro dospělé lidi s postižením takové prostředí, program a podporu, aby se mohli cítit sami sebou, dělat aktivity, které je baví a rozvíjí. Umíme pracovat i s lidmi s nejtěžším postižením.
Tým č.1 BHC: Volnej styl
Tým č.2 BHC: 
Tým pro AHC: Alkoholky a 2 kameni

(4) EDA cz, z. ú.

www.eda.cz
Filipova 2013/1 148 00 Praha 4
Poskytujeme podporu, pomoc a provázení rodinám, ve kterých vyrůstá dítě se zrakovým nebo s kombinovaným postižením do sedmi let věku. Jedná se o sociální službu rané péče, která je zdarma.
Tým č.1 BHC: EDA A MY DVA
Tým č.2 BHC: My dva opět s EDOU
Tým pro AHC: Zubaté Žáby

(5) POHODA – společnost pro normální život lidí s postižením, z.ú.

www.pohoda-help.cz
Roškotova 1737/6 140 00 Praha 4 – Braník
POHODA už 25 let pomáhá dospělým lidem s mentálním postižením ke spokojenějšímu a samostatnějšímu životu. Chceme, aby mohli s podporu našich asistentů žít normálním šťastným životem a nemuseli odcházet do ústavních zařízení.
Tým č.1 BHC: Sunshine
Tým č.2 BHC: 
Tým pro AHC: Neumíme TO!

(6) Ústav sociálních služeb v Praze 4

www.uss4.cz
území Prahy 4
Příspěvková organizace MČ Praha 4 zajišťující registrované sociální služby zejména pro osoby seniorského věku. Nabízíme Pečovatelskou službu, Denní stacionář, Pobytové odlehčovací služby a pro další osoby i služby Podpory samostatného bydlení.
Tým č.1 BHC: Stařec a moře
Tým č.2 BHC: 
Tým pro AHC: organizace se antukového turnaje nezúčastní

(7) Bílý kruh bezpečí, z.s.

www.bkb.cz
U Trojice 2, 150 00 Praha 5
Poskytujeme komplexní pomoc obětem trestných činů a domácího násilí (právní informace, psychologické a sociální poradenství, praktické rady a informace).
Tým č.1 BHC: Bílý kruh
Tým č.2 BHC: Nikči Krček
Tým pro AHC: organizace se antukového turnaje nezúčastní

(8) PROSAZ, z.ú.

www.prosaz.cz
Kodymova 2526/4, 158 00 Praha 5
Jsme poskytovatelé osobní asistence, pečovatelské služby, domácí zdravotní péče a v neposlední řadě máme tři chráněné dílny. Jinak řečeno, Pečujeme, Rozumíme, Ochraňujeme, Spojujeme, Aktivizujeme, Zaměstnáváme.
Tým č.1 BHC: Relativní neúčinnost
Tým č.2 BHC: Prosaz
Tým pro AHC: Řepáci – tým hrál na Divokou kartu a po turnaji věnoval svou výhru této organizaci.

(9) Fosa, o.p.s.

www.fosaops.org
Filipova 2013/3 148 00 Praha 4 – Chodov
Služba Podporované zaměstnávání se zabývá osobami, které mohou mít problém s hledáním práce. Služba Podpora samostatnosti pomáhá osobám s mentálním postižením získávat dovednosti. Osobní asistence poskytuje podporu a péči lidem v domácím prostředí.
Tým č.1 BHC: Terka a Pavel
Tým č.2 BHC: 
Tým pro AHC: Nějak to zmáknem!

(10) Palata – Domov pro zrakově postižené

www.palata.cz
Na Hřebenkách 737/5, Praha 5, 150 00
Domov Palata poskytuje komplexní službu lidem se zrakovým postižením, kteří z důvodu ztráty soběstačnosti nemohou nebo nechtějí žít ve svých domovech.
Tým č.1 BHC: Pavel a Andy
Tým č.2 BHC: 
Tým pro AHC: organizace se antukového turnaje nezúčastní

(11) Česká unie neslyšících, z.ú.

www.cun.cz
Dlouhá 37, 110 00 Praha 1
Poskytujeme pomocné služby lidem se sluchovým postižením a to především tlumočení do/z znakového jazyka, simultánní přepis a poradenství.
Tým č.1 BHC: Pjotr a Bjorn
Tým č.2 BHC: KF na druhou
Tým pro AHC: organizace se antukového turnaje nezúčastní

(12) Klub vozíčkářů Petýrkova, o.p.s.

www.kvp.cz
Bezbariérové byty v ul. Pětýrkova čp. 1949-1953, Praha 11
Jsme neziskovka založená v roce 1992, která umožňuje dospělým lidem s tělesným postižením v Praze 11 samostatný život. Poskytujeme osobní asistenci v domě v Petýrkově ulici a další činnosti.
Tým č.1 BHC: M&M’s
Tým č.2 BHC: 
Tým pro AHC: Já chci taky

(13) Sedmibarevno z.ú.

www.sedmibarevno.cz
Barrandovská 1010/45, Praha 5
Bydlení pro osm žen s mentálním postižením s celoroční, celodenní asistencí. Jedná se o ženy, které potřebují vyšší míru pomoci a podpory.
Tým č.1 BHC: Sedmibarevno
Tým č.2 BHC: 
Tým pro AHC: organizace se antukového turnaje nezúčastní

(14) Modrý klíč o.p.s.

www.modry-klic.cz
Smolkova 567/2, 14200 Praha 12
Modrý klíč o. p. s. je nezisková nestátní organizace poskytující dětem i dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením sociální služby denního stacionáře, týdenního stacionáře, odlehčovací služby a domova.
Tým č.1 BHC: Snad se nesežerem
Tým č.2 BHC: 
Tým pro AHC: Lepší už to nebude

(15) YMCA Praha

www.praha.ymca.cz
Na poříčí 1041/12, Praha 1
Jsme nestátní nezisková organizace poskytující různé sociální, vzdělávací a rekreační aktivity. Zaměřujeme se na rozvoj mládeže, podporu komunitního ducha a zdravého životního stylu.
Tým č.1 BHC: Písek mezi půlkama
Tým č.2 BHC: 
Tým pro AHC: Komická vložka – tým hrál na Divokou kartu a po turnaji věnoval svou výhru této organizaci.
Top